Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • 1. Czy zostali wymienieni wszyscy autorzy? 2. Czy na liście autorów nie znajdują się osoby, które nie miały wkładu w przygotowanie artykułu? 3. Czy zostały podane afiliacje każdego autora? 4. Czy każdy autor ma podaną tylko jedną afiliację? 5. Czy jest podany nr ORCID każdego z autorów? 6. Czy został podany pełen adres do autora korespondencyjnego? (adres, tel, fax, e-mail) 7. Czy długość artykułu spełnia zalecane kryteria? (liczba znaków ze spacjami: Praca oryginalna: 20 000 – 24 000; Artykuł poglądowy: 20 000 – 24 000; Opis przypadku: 20 000 – 22 000; Recenzja: 1 000 – 8 000; Sprawozdanie z wydarzeń naukowych: 1 000 – 8 000) 8. Czy streszczenie ma nie więcej niż 1100 znaków ze spacjami? 9. Czy streszczenie w języku angielskim jest w pełni zgodne z wersją w języku polskim? 10. Czy zostały podane słowa kluczowe w języku polskim i angielskim? 11. Czy wszystkie stosowane skróty zostały rozwinięte przy pierwszym użyciu? 12. Czy w materiałach i metodach zostali podani producenci odczynników i sprzętu? 13. Czy uzyskane wyniki mają podane jednostki oraz tę samą liczbę miejsc znaczących? 14. Czy opisano zastosowane metody statystyczne? 15. Czy wartości średniej i odchylenia standardowego mają tę samą liczbę miejsc znaczących? 16. Czy wszystkie odnośniki literaturowe wymienione w tekście zostały wymienione w piśmiennictwie? 17. Czy wszystkie pozycje bibliograficzne zebrane na końcowej liście są wspomniane w tekście? 18. Czy w pozycjach piśmiennictwa zostali wymienieni wszyscy autorzy danej publikacji? (Jeżeli są dostępne numery DOI cytowanych artykułów, proszę je podać.) 19. Czy wszystkie tabele i ryciny mają swoje odniesienie w tekście głównym? 20. Czy wszystkie zamieszczone tabele i ryciny są zasadne dla ilustracji opisywanych danych? 21. Czy tabele i wykresy nie powielają wzajemnie przedstawionych danych? 22. Czy na wykresach opisano osie i podano jednostki? 23. Czy opisy tabel i rycin są wyczerpujące dla zrozumienia, co przedstawiają bez odnoszenia się do głównego tekstu? 24. Czy dysponują Państwo oryginalnymi plikami graficznymi rycin w rozdzielczości 300 dpi oraz plikami arkuszy kalkulacyjnych do wykresów?

Wytyczne dla autorów

Przygotowanie artykułu

Informacje ogólne

 • Manuskrypt powinien być przygotowany w programie Word, z podwójnym odstępem, marginesami i numerowanymi stronami.
 • W tekście powinno być zaznaczone miejsce umieszczenia tabeli lub ryciny. Łączna objętość pracy nie może przekraczać 15 stron.
 • Na stronie tytułowej muszą się znajdować, zapisane w j. polskim i angielskim: tytuł artykułu (w całości, bez stosowania skrótów), skrócony tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), nazwa miejsca pracy autora (autorów) oraz adres do korespondencji, numer telefonu i e-mail.
 • Konieczne jest także dołączenie pisemnej zgody na publikację każdego z kierowników zakładów i klinik, z których pochodzą autorzy pracy oraz oświadczenia o braku konfliktów interesów oraz określenie udziału w pracy poprzez podanie przy nazwisku określenia: A – koncepcja i projekt badań, B – gromadzenie danych, C – analiza i interpretacja danych, D – pisanie artykułu, E – krytyczna korekta artykułu, F – ostateczne zatwierdzenie artykułu.

Streszczenia i słowa kluczowe

 • Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny uwzględniać główne elementy pracy, a w pracy oryginalnej – cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski.
 • Słowa kluczowe (3–5) należy zestawić po streszczeniu w celu indeksacji opracowania.

Bibliografia

 • Piśmiennictwo powinno być zestawione w porządku cytowania lub alfabetycznie z numeracją zaznaczoną w tekście w nawiasach, np. [6].
 • Skróty nazw czasopism powinny być zgodne z normami Current Contens. Należy umieszczać nazwiska trzech pierwszych autorów z inicjałami imion i oznaczenie „et al.” dla pozostałych. Następnie – tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok, tom (numer) i strony (pierwsza i ostatnią).
 • W przypadku cytowania materiału z monografii należy podać nazwisko i inicjały imienia autora rozdziału, nazwę rozdziału, nazwisko i mię redaktora monografii, nazwę monografii, wydawnictwo, rok, tom, strony (pierwszą i ostatnią), np.
 1. Dukes M.N., Holgate S.T., Pauwels R.A., et al.: Report of an international workshop on risk and safety of asthma. Clin Exp Allergy, 1994; 24:160–165.
 2. Kay A.B., Henson P.M., Hunninghake G.W., et al.: Cellular mechanism. - in Holgate S.T. (ed.): The role of inflammatory processes in airway hyperresponsiveness. Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, Edingurgh, Boston, Melbourne, 1989; 151–178.

Prace redakcyjne

Korekty są kierowane przez Redakcję pod adresem pierwszego autora (pocztą lub e-mailem) i powinny być odesłane w ciągu trzech dni z naniesionymi uwagami. Brak zwrotnego otrzymania korekty przyjmowany jest jako akceptacja tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo nanoszenia ostatecznych poprawek.

Egzemplarze autorskie

Czasopismo publikowane jest wyłącznie w formacie lektronicznym.

 

 

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Portalu Czasopisma Review of Medical Practice

 

Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego w Warszawie („UŁ”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności   użytkowników portalu „medicalpractice.lazarski.pl”, zwanego dalej „Portalem”. W związku z powyższym UŁ wdraża poniższą Politykę Prywatności i zachęca każdego użytkownika serwisu do zapoznania się z nią:

1. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

2. Dane osobowe w Portalu mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

-  informacje podane lub załączone przez Użytkownika poprzez Formularze Kontaktowe w Portalu Czasopism Naukowych,
-  informacje podane podczas rejestracji Konta Użytkownika,
-  informacje podane lub załączone w przesłanych załącznikach
-  informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Portalu, tj.:

- informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Portalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,

- pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal na urządzenie użytkownika odwiedzającego Portal (np. komputer, smartfon).

3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

-  administrowania serwerami i Portalem,
-  zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu,
-  zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług,
-  dostosowanie Portalu do potrzeb użytkowników,
-  tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu,
-  utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:

-  zapewnienie prawidłowego działania witryn Portalu w przeglądarce użytkownika,
-  ułatwienia użytkownikowi korzystania z Portalu i dopasowania go do potrzeb użytkownika,
-  zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika,
-  tworzenia statystyk Portalu umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Portalu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. przez analizę zapytań z wyszukiwarek).

5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika.

6. Przykładowe pliki „cookies”  i ich wykorzystanie w Portalu:

-  Pliki „cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie (Google Analitycs: __utma, __utmc, __utmz),
-  Pliki „cookies” ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Portalu, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Portalu, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie (JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE),
-  Pliki „cookies” dedykowane ustawiane przez szablony:
         - używane do zapamiętania preferencji wielkości fontu, kontrastu (contrast, text-size)
         - używane do zapamiętania preferencji językowych

7. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Portalu mogą nie działać poprawnie.

 

Jak zablokować pliki „cookies”:

Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki.

- w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność (Więcej na stronie:  https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

- w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo> Pliki cookie i inne dane witryn (Więcej na stroniehttps://support.google.com/chrome/answer/95647)

- w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane (Więcej na stroniehttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

- w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”) (Więcej na stronie: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/)

- w przeglądarce Edge: Ustawienia > Wyświetl ustawienia zaawansowane (Więcej na stroniehttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy).

W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.

8. Przy korzystaniu z Portalu część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzysta UŁ. Do celów statystycznych korzystamy z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Dodatkowo mogą wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Snapchat, mapy Google Maps, OpenStreet Maps, filmy z serwisu YouTube.

9. UŁ nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

10. UŁ dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu UŁ stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

11. UŁ jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 8 i 9.

12. UŁ przetwarzając dane osobowe użytkowników przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

13. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.

14. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych  w związku ze świadczeniem usług na rzecz UŁ.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- przeniesienia danych do innego administratora danych,
- wniesienia sprzeciwu.

16. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:

- administratorem danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, www.lazarski.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@lazarski.edu.pl.

18. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poniższej podstronie.